Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Academic Medicine75111
2.BMC Medical Education7096
3.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5877
4.Medical Teacher5784
5.Medical Education5374
6.Environmental Education Research4870
7.International Journal of STEM Education4768
8.Journal of Research in Science Teaching4674
9.CBE—Life Sciences Education4665
10.Science Education4465
11.International Journal of Science Education4460
12.Anatomical Sciences Education4169
13.International Journal of Science and Mathematics Education4161
14.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)4155
15.Educational Studies in Mathematics4063
16.Medical Education Online3859
17.Research in Science Education3852
18.Physical Review. Physics Education Research3851
19.Technology, Knowledge and Learning3754
20.Advances in Health Sciences Education3752
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.