Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Academic Medicine80109
2.BMC Medical Education76122
3.Medical Teacher6285
4.International Journal of STEM Education5992
5.Medical Education5977
6.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5582
7.Environmental Education Research5272
8.Journal of Research in Science Teaching5270
9.International Journal of Science Education5173
10.CBE—Life Sciences Education4867
11.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)4767
12.Anatomical Sciences Education4674
13.Science Education4673
14.International Journal of Science and Mathematics Education4660
15.Technology, Knowledge and Learning4572
16.Research in Science Education4361
17.Journal of Science Education and Technology4062
18.Journal on Mathematics Education4053
19.Physical Review. Physics Education Research3961
20.Educational Studies in Mathematics3959
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.