Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2016 – 2020 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Academic Medicine70102
2.BMC Medical Education5777
3.Medical Teacher5279
4.Medical Education5275
5.Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education5184
6.Journal of Research in Science Teaching5066
7.CBE—Life Sciences Education4661
8.Environmental Education Research4566
9.Anatomical Sciences Education4074
10.International Journal of Science Education4055
11.Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (ZDM)3981
12.International Journal of Science and Mathematics Education3955
13.Science Education3951
14.Journal of Science Education and Technology3862
15.Physical Review Physics Education Research3857
16.International Journal of Environmental and Science Education3855
17.Advances in Health Sciences Education3752
18.Journal of Engineering Education3663
19.International Journal of STEM Education3564
20.Educational Studies in Mathematics3550
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.