Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Archives of Sexual Behavior6084
2.The Journal of Sex Research5369
3.Journal of Homosexuality4765
4.Sexual Medicine Reviews3958
5.LGBT Health3854
6.Culture, Health & Sexuality3651
7.Sexual Abuse3647
8.Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity3646
9.Sexuality Research and Social Policy3351
10.Journal of Sex & Marital Therapy3246
11.Sexualities3239
12.Transgender Health3053
13.Sex Education3043
14.Sexual Health2846
15.Sexuality & Culture2537
16.Journal of LGBT Youth2430
17.Sexuality and Disability2333
18.Psychology & Sexuality2230
19.Journal of Bisexuality2137
20.Perspectives on Sexual and Reproductive Health2136
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.