Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Archives of Sexual Behavior6181
2.The Journal of Sex Research5578
3.Journal of Homosexuality5075
4.Sexual Medicine Reviews4265
5.LGBT Health4053
6.Psychology of Sexual Orientation and Gender Diversity3955
7.Culture, Health & Sexuality3852
8.Sex Education3750
9.Sexualities3746
10.Journal of Sex & Marital Therapy3744
11.Sexual Abuse3655
12.Sexuality Research and Social Policy3361
13.Sexuality & Culture3142
14.Transgender Health2951
15.Sexual Health2839
16.Psychology & Sexuality2639
17.Journal of LGBT Youth2542
18.Sexuality and Disability2332
19.Current Sexual Health Reports2138
20.Perspectives on Sexual and Reproductive Health2133
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.