Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Global Environmental Change85129
2.Social Science & Medicine76102
3.Procedia-Social and Behavioral Sciences6895
4.Information, Communication & Society5997
5.Government Information Quarterly58107
6.Geoforum5475
7.Business Horizons5399
8.Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change5372
9.Social Indicators Research4864
10.Health & Place4763
11.Journal of Rural Studies4761
12.The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences4566
13.Political Psychology4467
14.American Behavioral Scientist4368
15.Resources Policy4353
16.Environmental Innovation and Societal Transitions4268
17.Agriculture and Human Values4158
18.The Qualitative Report4076
19.Big Data & Society4067
20.Public Understanding of Science4059
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.