Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Global Environmental Change82121
2.Social Science & Medicine81104
3.Procedia-Social and Behavioral Sciences7388
4.Information, Communication & Society65103
5.Government Information Quarterly6194
6.Business Horizons58117
7.Nature Human Behaviour5775
8.Geoforum5571
9.Journal of Rural Studies5378
10.Environmental Innovation and Societal Transitions5287
11.Social Indicators Research5266
12.Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change5188
13.Health & Place4861
14.Resources Policy4669
15.Political Psychology4664
16.American Behavioral Scientist4661
17.Big Data & Society4569
18.The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science4566
19.Nature Electronics4371
20.The Modern Language Journal4362
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.