Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Child Abuse & Neglect5991
2.Journal of Child and Family Studies5576
3.Aggression and Violent Behavior5167
4.Trauma, Violence, & Abuse5072
5.Journal of Interpersonal Violence4964
6.Children and Youth Services Review4661
7.The British Journal of Social Work4057
8.Psychology of Violence3754
9.Violence Against Women3754
10.Family Process3548
11.Health & Social Care in the Community3546
12.Child & Family Social Work3144
13.Research on Social Work Practice3039
14.Journal of Family Violence3038
15.Child Maltreatment2945
16.Critical Social Policy2943
17.Family Relations2941
18.Journal of Marital and Family Therapy2844
19.Child & Youth Care Forum2837
20.Child and Adolescent Social Work Journal2734
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.