Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Child Abuse & Neglect75112
2.Children and Youth Services Review7194
3.Trauma, Violence, & Abuse6190
4.Aggression and Violent Behavior5996
5.Journal of Interpersonal Violence5778
6.Journal of Child and Family Studies5571
7.Health & Social Care in the Community4463
8.Psychology of Violence4364
9.Family Process4259
10.Child & Family Social Work3958
11.Violence Against Women3957
12.The British Journal of Social Work3850
13.Journal of Family Violence3446
14.Family Relations3341
15.Child Maltreatment3252
16.Research on Social Work Practice3251
17.Critical Social Policy3145
18.International Social Work3143
19.Journal of Marital and Family Therapy3138
20.European Journal of Social Work3136
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.