Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Journal of Learning Disabilities4153
2.Exceptional Children3763
3.International Journal of Inclusive Education3651
4.Remedial and Special Education3351
5.Journal of Positive Behavior Interventions2944
6.Learning Disability Quarterly2742
7.Focus on Autism and Other Developmental Disabilities2637
8.Research and Practice for Persons with Severe Disabilities2546
9.Augmentative and Alternative Communication2539
10.European Journal of Special Needs Education2538
11.The Journal of Deaf Studies and Deaf Education2535
12.The Journal of Special Education2437
13.Gifted Child Quarterly2436
14.Intervention in School and Clinic2434
15.TEACHING Exceptional Children2434
16.Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth2432
17.Teacher Education and Special Education2335
18.Topics in Early Childhood Special Education2136
19.Journal of Postsecondary Education and Disability2133
20.Learning Disabilities Research & Practice2131
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.