Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education88142
2.International Journal of Instruction73103
3.Journal of Teacher Education5286
4.Teaching in Higher Education4863
5.TESOL Quarterly4770
6.European Journal of Teacher Education4475
7.Professional Development in Education4466
8.Reading Research Quarterly4464
9.Journal of Education for Teaching4266
10.Teachers and Teaching4263
11.English Language Teaching4258
12.Cogent Education4256
13.Technology, Pedagogy and Education3980
14.The Asia-Pacific Education Researcher3960
15.Journal of Research on Technology in Education3867
16.Australian Journal of Teacher Education3751
17.Journal of Educational Research3547
18.English Language Teaching Journal3455
19.The Reading Teacher3449
20.Innovation in Language Learning and Teaching3446
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.