Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2017 – 2021 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education88135
2.International Journal of Instruction5477
3.Journal of Teacher Education5078
4.European Journal of Teacher Education4278
5.Teaching in Higher Education4262
6.TESOL Quarterly4257
7.Teachers and Teaching4173
8.Professional Development in Education4061
9.Technology, Pedagogy and Education3958
10.English Language Teaching3952
11.Reading Research Quarterly3852
12.Journal of Education for Teaching3759
13.Cogent Education3657
14.Journal of Educational Research3556
15.Australian Journal of Teacher Education3548
16.Theory Into Practice3355
17.The Reading Teacher3243
18.English Language Teaching Journal3149
19.Journal of Mathematics Teacher Education3042
20.Journal of Research on Technology in Education2948
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.