Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education6993
2.Journal of Teacher Education4268
3.Teachers and Teaching3950
4.TESOL Quarterly3865
5.Teaching in Higher Education3549
6.Professional Development in Education3348
7.English Language Teaching3346
8.Australian Journal of Teacher Education3245
9.Journal of Educational Research3148
10.Reading Research Quarterly3049
11.The Reading Teacher3041
12.Technology, Pedagogy and Education2946
13.Journal of Adolescent & Adult Literacy2941
14.European Journal of Teacher Education2846
15.Cogent Education2841
16.Journal of Science Teacher Education2835
17.International Journal of Instruction2740
18.Journal of Mathematics Teacher Education2740
19.Theory Into Practice2739
20.English Language Teaching Journal2737
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.