Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2014 – 2018 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Teaching and Teacher Education5888
2.Journal of Teacher Education4074
3.TESOL Quarterly3857
4.Teachers and Teaching3259
5.Professional Development in Education3139
6.Journal of Adolescent & Adult Literacy3043
7.Reading Research Quarterly3042
8.Teaching in Higher Education3039
9.Journal of Educational Research2941
10.The Reading Teacher2939
11.Australian Journal of Teacher Education2840
12.English Language Teaching Journal2743
13.Theory Into Practice2741
14.Journal of Science Teacher Education2735
15.Technology, Pedagogy and Education2639
16.English Language Teaching2634
17.European Journal of Teacher Education2541
18.Journal of Education for Teaching2535
19.Journal of Mathematics Teacher Education2534
20.Teacher Education and Special Education2336
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.