Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2015 – 2019 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Landscape and Urban Planning7096
2.Land Use Policy6684
3.Urban Studies6282
4.Cities5985
5.Regional Studies5896
6.Habitat International5369
7.Urban Forestry & Urban Greening5266
8.Computers, Environment and Urban Systems4975
9.Environment and Planning A: Economy and Space4664
10.Journal of Urban Economics4567
11.International Journal of Urban and Regional Research4566
12.European Planning Studies4365
13.Urban Geography3959
14.Cambridge Journal Of Regions, Economy And Society3774
15.Local Environment3352
16.Papers in Regional Science3246
17.Housing Studies3244
18.Regional Science and Urban Economics3244
19.European Urban and Regional Studies3049
20.Environment and Urbanization2853
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.