Najlepsze publikacje
Indeks h5 jest indeksem h dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich pełnych 5 lat. Jest to największa liczba h taka, że h prac opublikowanych w 2018 – 2022 ma przynajmniej h cytowań każda.ukryj
Mediana h5 publikacji jest to średnia liczba cytowań dla prac, które tworzą jej indeks h5.ukryj
PublikacjaIndeks h5Mediana h5
1.Land Use Policy103130
2.Cities93121
3.Landscape and Urban Planning87123
4.Urban Forestry & Urban Greening7299
5.Urban Studies70101
6.Regional Studies6287
7.Computers, Environment and Urban Systems5886
8.Habitat International5677
9.Environment and Planning A: Economy and Space5176
10.European Planning Studies5173
11.Journal of Urban Economics50104
12.Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science4760
13.Urban Geography4565
14.International Journal of Urban and Regional Research4359
15.Regional Science and Urban Economics4158
16.Housing Studies3954
17.Journal of Planning Education and Research3860
18.Cambridge Journal of Regions, Economy and Society3759
19.Papers in Regional Science3656
20.Urban Affairs Review3557
Daty i liczby cytowań są szacowane i ustalane automatycznie przez program komputerowy.